Kongevejene


Jelle Bro på kongevejen ved Niverød. Jelle Bro blev opført i 1780'erne. Akvarel af J. Jensen ca. 1890.


Milepæl i Rude Skov. Langs kongevejene findes mange af de milepæle, der blev sat i 1700-tallet


Kongevejen ved Hørsholm. Kongevejenes rette linier skærer sig markant igennem det danske landskab.


Kongevejen ved Ruderdal mod Hørsholm. I 1700-tallet blev kongevejene rettet ud, uden hensyn til højdeforskellene i landskabet


Kongevejen ved Den militære Klædefabrik i Usserød. Oliemaleri af ukendt kunstner


Ved bomhuset i Hørsholm. De vejfarende betalte "bompenge" for at bruge kongevejene, her ved Hørsholm.

Intro

I 1500-tallet rejste de danske konger ofte rundt i landet, og i 1584 fik Frederik den Anden anlagt en vej mellem København og Frederiksborg Slot. Det var den første af de såkaldte kongeveje. Det var gode og velholdte veje mellem de kongelige slotte, som var forbeholdt kongens og Statens brug...

I 1500-tallet rejste de danske konger ofte rundt i landet, og i 1584 fik Frederik den Anden anlagt en vej mellem København og Frederiksborg Slot. Det var den første af de såkaldte kongeveje. Det var gode og velholdte veje mellem de kongelige slotte, som var forbeholdt kongens og Statens brug. I slutningen af 1700-tallet blev kongevejene rettet ud og moderniseret og mod betaling åbnet for almindelig trafik. Indtil anlæggelsen af motorvejene tog fart i efterkrigstiden var kongevejene rygraden i det danske vejnet, og de spiller stadig en vigtig rolle, både når kongehuset og alle vi andre skal rundt i landet. ''Postrøveriet på kongevejen'' Natten mellem den 9. og 10. januar 1845 fik postmesteren i Hørsholm sig en slem forskrækkelse. Da postvognen fra København ankom, viste det sig, at posten var forsvundet undervejs. Efterforskningen afslørede, at staldmesteren havde set sit snit til at kopiere nøglen til postmagasinet, og at to af staldkarlene havde ligget på lur i et krat ved kongevejen gennem Rude Skov. Da postvognen bevægede sig langsomt op ad en af de stejle bakker, havde det været en let sag at liste sig frem til vognen og tømme magasinet. Endnu i dag følger trafikken gennem Rude Skov fra Holte til Hørsholm den gamle kuperede postrute.