Kongernes Jelling


Skibssætningen i Jelling kan igen i dag ses enkelte steder.


"Bagsiderne" på de to Jellingesten.


"Forsiderne" på de to Jellingesten


Nordhøjen i Jelling, også kaldt for Thyras Høj. Denne høj gemte på et gravkammer fra midten af 900-tallet, hvori Kong Gorm den Gamle var begravet inden Harald Blåtand fik ham genbegravet inde i Jellings første trækirke.

Intro

Kongernes Jelling, Gormsgade 23, 7300 Jelling. Kongernes Jelling er et museum, der fortæller historien om dengang Jelling var hjemsted for de danske konger, Gorm den gamle og Harald Blåtand. Museet har gratis adgang.

Kongernes Jelling fortæller historien om de to danske vikingekonger Gorm den Gamle og Harald Blåtand - der havde sæde i Jelling - og deres tid på en ny, moderne og spændende facon.

Jelling er hjemsted for et par af de vigtigste danske monumenter fra vikingetiden. De to jellingesten fortæller hver deres historie. Den lille om første gang navnet Danmark blev nedskrevet med runer i Danmark, mens den store sten fortæller historien om dengang, da Danmark blev kristen og Harald Blåtand samlede hele Danmark og Norge. De to høje er i deres nuværende form ligeledes fra kongernes tid i 900-tallet.

De to navnkundige konger byggede desuden i Jelling et mægtigt kongesæde med en stor kongsgård. Herudover var Jelling centralt for religionen i området. Nordhøjens kerne er en ældre broncealderhøj, der var placeret for enden af en endog meget stor skibssætning (store kampesten placeret på linie i form som et skib). I 900-tallet lod først Gorm den Gamle og senere Harald Blåtand dette anlæg omdanne, da Nordhøjen først blev forhøjet væsentligt og bygget til gravkammer, hvor Gorm blev stedt til hvile i vinteren 958-59. Gorm nåede dog lige at få skabt den lille Jellingesten, hvor hans hustru Thyra blev lovprist på den ene side af stenen. Senere blev Sydhøjen bygget. Efter Harald Blåtand blev kristen omkring 965 lod han den store Jellingesten skabe. Herudover lod han den første kirke bygge i Jelling. Harald Blåtand fik endda gravet sin fars knogler frem fra Nordhøjen og genbegravet inde i kirken. Harald Blåtands byggeiver stoppede dog ikke her. Ved Ravninge Enge blev der opført en stor og imponerende bro over ådalen. Herudover stod han bag byggeriet af de berømte trelleborge samt en udvidelse af Dannevirke.

Efter Harald Blåtand efterfulgte hans søn, Svend Tveskæg, ham som konge. Svend Tveskæg flyttede kongesædet væk fra Jelling i slutningen af 900-tallet.

Jelling-monumenterne er i dag på UNESCOs liste over verdens umistelige kulturarv - Verdensarven. I Danmark er det kun Jelling-monumenterne, Roskilde domkirke og Kronborg Slot, der er med på listen.

Henvisning:

www.kongernesjelling.dk