Kongensgade 6


Kongensgade 6. Fofograf:Christiansfeld Arkiv.


Garvegården. Kongensgade 6. Fotograf: Fr. Martin

Intro

Garveriet blev startet i Brødrehuset, men på grund af lugtgener flyttet.

Garveriet blev startet i Brødrehuset, men blev flyttet i 1776, formentlig fordi garvning gav lugtgener.

I 1810 ved man, at der blev forarbejdet oksehuder, kohuder og kalvehuder, der blev solgt til København og Hamborg.

1856 blev en ny facadebygning med beboelse ud mod hovedvejen (Kongensgade) opført.
Garveriet ophørte i 1912.

I 1914 startede isenkræmmer Rudolf Gemuseus i forretningen, i 1921 købte Hans Dall bygningerne og hans søn Harald og sønnesøn Preben havde forretning indtil 1993. herefter blev bygningen renoveret, og der blev indrettet boliger i Garvergården.

Bygningen blev i 1993 og 2013 renoveret og benyttes i dag til boliger.