Kongelundsfort


Luftfotografi af Kongelundsfort . Standplads for en luftværnsraket-enhed. På selve fortet ses radarinstallationer til raket-systemet.


90 mm luftværnkanon. . I 1950-erne blev der opbygget en ring af tungt kanon-luftværn omkring København.


NIKE luftværnsraket. I slutningen af 1950-erne blev de tunge luftværnskanoner afløst af luftværnsraketter.

Intro

Kongelundsfort blev oprindelig bygget som et kystbatteri i Københavns Søbefæstning i 1914-1916. Batteriet var et led i den tredje udbygning af søbefæstningen, der fandt sted 1909-1918. Det er af de sidste anlæg i søbefæstningen...

Kongelundsfort blev oprindelig bygget som et kystbatteri i Københavns Søbefæstning i 1914-1916. Batteriet var et led i den tredje udbygning af søbefæstningen, der fandt sted 1909-1918. Det er af de sidste anlæg i søbefæstningen. Kongelundsfort er placeret ved den sydlige del af indsejlingen til København. Dets specifikke opgave var at beskytte minespærringer i Køge Bugt, at spærre adgangen til København sydfra – Sorte Rende – og forhindre at fjenden kom forbi Drogden Fyr. Batteriet blev først til et rigtigt kystfort, da det blev moderniseret i 1938-39. Allerede i 1957 blev det nedlagt som kystfort igen. ''Københavns beskytter'' Københavns befæstning blev bygget i slutningen af 1800-tallet. Dengang kom truslen fra søsiden og fra landsiden. Men i årene op til og især under første verdenskrig opstod en ny trussel. Truslen fra luften i form af luftskibe og fly. Fæstningen var sårbar overfor denne trussel, og i løbet af krigen forsøgte man at udbygge fæstningen med luftværnsskyts. Det første luftværnsskyts i befæstningen blev opstillet på Kongelundbatteri under første verdenskrig. Efter Kongelundsfort blev nedlagt som kystfort i 1957 blev det allerede taget i brug igen i 1959. I stedet blev fortet standplads for en luftværnsraket-enhed. Fortet blev brugt som standplads helt frem til 1982, hvor det blev helt nedlagt. I 1996 overtog Dragør Kommune fortet.