Kongeegen, Nordskoven ved Jægerspris


Ole Lejbach, Kongeegen 2013. Foto: Winther Grafik, Odense

Intro

Kongeegen er det bedst kendte og ældste danske egetræ.

Nordskoven ved Jægerspris er berømt for sine ældgamle ege. Den ældste er Kongeegen, hvis alder anslås til 1500 år eller mere, hvilket gør den til Danmarks og måske Europas ældste og tykkeste eg. Kongeegen var således allerede på Gorm den Gamles tid en ganske stor eg.

Kongeegen står 100 meter nord fra Strandvejen omgivet af et beskyttende hegn. Stammen havde oprindeligt en omkreds på 14 m, men hele den østlige halvdel er væltet og ligger på jorden. På den anden halvdel er hovedstammen borte ca. 4 m oppe og meget tæret og trøsket (gået i forrådnelse), men to yngre livskraftige skud holder stadig liv i det gamle træ. De vaklende udgåede grene støttes af træstivere.
Navnet "Kongeegen" kendes fra ca. 1850-60, og menes at stamme fra Frederik VII (1808-1863). Kongen interesserede sig stærkt for Nordskovens kæmpeege, og det siges at han red eller gik gennem kløften mellem de to dele, før den ene væltede og at han og Grevinde Danner holdt stævnemøder i træet skjul.