Kongeeg
Intro

Minde for Christian X. Datering: 1920

Christian Carl Frederik Albert Alexander Vilhelm var konge af Danmark 1912 - 1947 og af Island til 1944. Han er særligt husket for hans daglige rideture i København under besættelsen, hvor han i samtiden vandt folkets hengivenhed. Den høje, ranke kongeskikkelse til hest i bybilledet, blev et stærkt symbol på dansk ukuelighed overfor besættelsesmagten.