Kongeeegen på Allervej


Mindesteen opsat ved Kongeegen på Allervej


Konge eg på Allervej

Intro

Kongeegen på Allervej er plantet den 26. 9. 1940 af skrædder Hansen, der havde sit skrædderværksted i Aller.

På nordsiden af Allervej blev der 26-09-1940 plantet en kongeeg på Kong Christian X fødselsdag. Initiativtageren var skrædder Hansen i Aller.

Stenen er opsat 04-03-1998 ved stiftelsen af Christian X's enthusiastiske selskab, som hvert år d. 26-09 holder selskab på stedet.

Besøg også vores arkivs website