Kongeaamuseet


Veteranbiler på tur gør holdt foran Kongeaamuseet.

Intro

Museum for de gamle Kongeaagrænser(told- og statsgrænser) Museet stiftet 1973. Fungerer også som museum for Vamdrup , Ødis og Hjarup sogne. Ud over de faste udstillinger arrangeres også særudstillinger.

Fra 1866 til 1920 var Vamdrup Grænsestationsby. Stationsbygningerne var af træ og lå i niveau med nuværende Jernbanegade. Baneterrænet blev hævet i 1954 for ikke længere at forstyrre trafikken op gennem Østergade. Den danske stationsforstander havde fra 1899 bolig i Jernbanegade 7. ''B.'' Da Peto, Brassey and Betts I 1866 anlagde jernbaneskinner og tegnede og opførte boliger for personalet knyttet til jernbanepersonalet, blev boligen Jernbanegade 3 tiltænkt den danske stationsforstander. Der var dog en aftale med den preussiske regering om, at overnattende tysk personale måtte benytte underetagen i Jernbanegade 3 – imod en betaling fra den preussiske stat. I 1898 gør den preussiske stat opmærksom på, at pladsen er utilstrækkelig. Det medfører, at DSB opfører Jernbanegade 7 i 1899. Jernbanegade 3 overlades herefter helt til det tyske personale. (Kilde: Esbjerg Posten 29. marts år 1899) Jernbaneforstandere som har haft bolig her: F.B. Petersen (1900-1921) J.F.A. Holleuger (1921-1927) M.B. Frost (1927-1936) H.I. Bostrup (1936-1951) S.V. Simonsen (1951-1960) T.R. Rasmussen (1960-1966) O. Uhrbrand (1966-1968) (Kilde: ”Vamdrup 1866-1966”, s. 59, skrevet af C. Asschenfeldt Birkebæk) Jernbanegade 7 vedblev at være bolig for den danske stationsforstander til 1960-erne. Herefter blev boligen udlejet af Vamdrup kommune. I 1986 blev bygningen overladt til Historisk-Topografisk Forening for Vamdrup og Omegn, som opbyggede Kongeaamuseet, der i sine udstillinger lægger vægt på at beskrive Vamdrup og omegn i grænsestationsbyperioden.