Kong Knaps Dige


Kong Knaps Diges gennemskæring af den gamle hærvej.


Kong Knaps Dige

Intro

Navnet "Kong Knaps Dige" stammer fra slaget ved Grathe Hede, hvor Svend Grathe (Kong Knap) faldt og som markerede afslutningen på stridighederne mellem Svend, Knud og Valdemar i 1157. Men selve diget er meget ældre.

Diget
Kong Knaps Dige har ikke altid heddet Kong Knaps Dige, det er et moderne påfund. Før hed det Bækgårdsdiget fordi det ligger ved Bækgård. Det har også et mere utraditionelt kalde navn "Kong Snaps Dige"

Det i dag fredede dige er 400 m langt. Diget formodes at have været meget længere. Det strækker sig mellem to lavninger og har en grav på vestsiden. Diget er ikke undersøgt arkæologisk og derfor er det uvist hvornår og hvorfor det blev opført.
Hærvejens spor i diget Kong Knaps Dige gennemskæres af Hærvejen, som blev brugt til handelsrute allerede i bronzealderen o. 1500 f. Kr. og måske endda helt tilbage til stenalderen.

Tolkninger Voldene/digerne findes rundt om i Danmark. I forhold til voldenes funktioner er der flere forslag som går over i den militære retning bl.a. at der er taler om befæstede forsvarsværker eller toldgrænser. Det skal ikke udelukkes at betydningen kan have ændret sig over tid. De dateres ofte til jernalderen og kunne tyde på urolige tider.
De fleste tolkninger er baseret på skriftlige kilder eller lignende anlæg. F.eks. Dandiget fra jernalderen omkring år 0 som markerede territoriegrænser.