Kong Hans bro
IntroKong Hans fik sit banesår, da han en kold vinterdag i 1513 ville forcere Skjern Å ad den daværende ”A11” på vej fra Ribe til Ålborg. Den gamle bro som lå her, blev i 1600- tallet afløst af Danmarks længste bro, som lå nordøst for Kong Hans Bro. Den nuværende hængebro ”Kong Hans Bro” ligger næsten på samme sted. ”Prædikestolen” på engen er en skulptur af Bjørn Kromann Andersen.