Kong Frederik IX's klokkespil i Løgumkloster


Kong Frederik IXs klokkespil i Løgumkloster. Foto: Henrik J. Møller, 2004. Tønder Museum

Intro

I anledningen af Løgumklosters 800 års jubilæum i 1973 blev der taget initiativ til opførelse af et klokketårn midt i Løgumkloster.

I anledningen af Løgumklosters 800 års jubilæum i 1973 blev der taget initiativ til at opføre et højst usædvanligt klokketårn midt i Løgumkloster. Her skulle kunne afholdes særlige klokkekoncerter og gennemføres kurser i klokkespil. Klokketårnet blev muliggjort takket være gaver fra kommunen, amtet, refugiet, byens banker og mange private. I 1979 kom klokketårnet i Kirkemusikskolernes regi, og har været benyttet af skolerne siden.

Kirkemusikskolerne blev oprettet i 1979 på initiativ fra kræfter fra refugiet og højskolen. Skolerne fik hjemsted i byens tidligere posthus og en nabovilla. Mellem de to bygninger fører en offentligt tilgængelig mellemgang og bag ved bygningerne ned mod engen mod vest findes en meget smuk parklignende have med lindetræer og krokuser i tusindvis i det tidlige forår. Kirkemusikskolerne får støtte af Kirkeministeriet og uddanner kirkesangere, klokkesangere og organister.

Forfatter: Henrik J. Møller

Litteratur:
Jens Kristian Krarup: Løgumkloster – Guide gennem historie og nutid, Løgumkloster 1995