Kong Christians Alle


Gl. Aalborghal, Kong Christians Alle, Aalborg. Her holdtes Nordjysk Udstilling i 1933

Intro

Den 15. april 1918 indstiller Udvalget for de tekniske Anliggender, at Dannebrogsgades fortsættelse syd for Annebergvej benævnes Kong Christians Allé.

I 1920 forlænges gaden fra Rafns Allé til Hasserisvej, og det endelige gadegennembrud fra Vestbyen til Hobrovej kom i 1921-22, da Kong Christians Allé bliver ført igennem til Gammel Kærvej.

Aalborg Byrådsforhandlnger 32/1918-19; 8a/1920-21 Aalborgs Historie bd. 5