Kong Christian d. X´s bro


Kong Christian d. X´bro blev indviet i 1930. Foto: Kim Holm


Broen forbinder Als med fastlandet. Foto: Kim Holm

Intro

Kong Christian den X's Bro i Sønderborg er en bro med historie. Broen er en af broerne fra Danmarks store brobyggertid mellem 1920 og 1940. Men i kraft af sin enkle konstruktion og udstråling, føles broen ikke nær så gammel, som den reelt er.

Broen har gennem sin godt 70-årige historie trofast betjent både biler og tog.

Als blev første gang landfast med Sønderjylland, da man tilbage i 1856 åbnede en pontonbro over Alssund. Broen fik navn efter den daværende regent, Kong Frederik den VII. Pontonbroen fik et meget langt liv, da Sønderjylland i 1864 kom under tysk herredømme. Selvom tyskerne havde planer om en ny bro over Alssund, kom der først seriøse planer på bordet igen, da Sønderjylland atter blev dansk i 1920.

I 1923 fremsatte den daværende minister for offentlige arbejder et forslag til en bro over Alssund, der året efter blev vedtaget i Rigsdagen. I 1925 gik byggeriet af broen i gang, og den 7. oktober 1930 kunne Kong Christian den X's Bro så indvies af regenten selv, der i forbindelse med Genforeningen havde fået en særlig betydning for sønderjyderne.

Kong Christian den X's Bro var oprindeligt både en vej- og jernbanebro. Jernbanen til Mommark passerede nemlig også over broen, hvorfra der var færgeforbindelse til Fåborg. Trafikken på jernbanen over broen gik dog kraftigt ned, da Mommark-banen blev nedlagt i 1962. Herefter blev skinnerne benyttet som godsbane frem til 1998 for Solofabrikken, hvorefter trafikken på banen stoppede helt.

Broen er en 331 m lang og 12,6 m bred buebro, der med to broklapper kan åbnes, og gennemsejlingsbredden er 30 m. Projekteringen er udført af Danmarks store broingeniør Anker Engelund. Kong Christian den X's Bro var helt frem til 1981 den eneste faste forbindelse mellem Als og Sønderborg. Det gav op gennem 70'erne anledning til store trafikale problemer i byen, når trafikken på hovedvej 8 skulle ind gennem Sønderborg. Derfor var indvielsen af den nye Alssundbro nord for Sønderborg en stor lettelse for både trafikkanter og indbyggere i byen, da den tunge trafik nu blev ledt uden om centrum.