Kong Christian III


Erik Cohrt, Kong Christian III, 1939


Erik Cohrt, Kong Christian III, 1939

Intro

Erik Cohrt (1902 - 1970) Kong Christian III, 1939 Mindesmærket for Christian III rejst. ved 400-års markeringen af beslutningen den kongelige beslutning om at lade hospitalet danne midtpunkt for pleje af gamle og syge i Fyns Stift.

Erik Cohrt. (1902-1970)
Erik Cohrt var elev hos Anders Bundgaard i somrene 1921-24, i vintermånederne gik han på Academia Reale i Rom, endelig gik han en enkelt måned hos Einar Utzon-Frank i 1929. I årene 1925-31 var han primært bosiddende i Algier, hvilket prægede hans tidlige kunst. Efter årene i Algier flyttede han til Odense, hvor han havde sin egen keramiske virksomhed i 1930’erne. Udover keramikken arbejde han i såvel i såvel bronze som granit og sandsten. I sine granitarbejder lod han sig guide af stenens egen rustikke karakter. Men han virkede ikke alene som billedhugger. Han udførte også træsnit og raderinger og skrev artikler om kunst i forskellige provinsaviser.


Erik Cohrt (1902 - 1970)
Kong Christian III, 1939
Bronze

Placering: Gråbrødre Kloster

Ved reformationens indførelse under Christian III overgik hospitalet til Kronen, og det blev besluttet at lade det danne midtpunkt for pleje af gamle og syge i Fyns Stift. Den beslutning blev stadfæstet ved kongeligt gavebrev af 27. oktober 1539. Ved 400-års markeringen af denne begivenhed blev mindesmørket for Christian III rejst.

Kongen er skildret i historisk klædedragt med rigæblet og sceptret i hånden. Han er placeret på en søjle i centrum af et basin, fra søjlen rinder vandet fra studser på hver side. Kongen, der sikrede plejen af de syge og gamle, står altså her som giver af det livgivende vand.