Kong Asgers Høj


Kong Asgars Høj. Indgangen til Kong Asgars Høj


Sprove-dyssen. Sprove-stendyssen ved siden af Kong Asgars Høj.


Kong Askars Høj 2. Indgangen til Kong Askars Høj


Kong Askars Høj 3. Et kik fra indgangen ind i gravkammeret med tørmurskonstruktion mellem bærestenene.


Kong Askars Høj 4. Udsigten fra toppen af Kong Askars Høj med Dronning Alexandrines Bro mellem Møn og Sjælland.


Kong Askars Høj 5. Fra Kong Askars Høj er der en vid udsigt over området.


Kong Asgers Høj i sne. Kong Asgers Høj i sne

Intro

Højt i terrænet på Møn troner Kong Asgers Høj. Det er en af landets største jættestuer med et 10 meter langt kammer. Højen har en lang indgang fra østsiden, der tydeligt ses fra vejen. Kong Asgers Høj blev gravet ud i 1839 af Gustav C. Hage, der var købmand i Stege...

Højt i terrænet på Møn troner Kong Asgers Høj. Det er en af landets største jættestuer med et 10 meter langt kammer. Højen har en lang indgang fra østsiden, der tydeligt ses fra vejen. Kong Asgers Høj blev gravet ud i 1839 af Gustav C. Hage, der var købmand i Stege. Han fandt nogle flintredskaber og lerkar. Der blev i gennemsnit opført en storstensgrav om året i området over en periode på 300-400 år. Der har ikke været langt mellem byggepladserne i de år, byggeboomet stod på. ''Skattejæger blev skuffet'' "Vi var heldige nok til straks at finde indgangen der er imod syd, men det kostede meget arbejde at udgrave den faste ler, den næsten helt var fyldt med. Inde i stuen var omtrent ½ alen tykt lag løs tør sand eller aske og deri havde jeg ventet et rigt fund, men blev desværre skuffet". Det skriver købmand Hage i 1839 til Nationalmuseet. Der var kun ganske få oldsager i jættestuen. En smuk stridsøkse af bjergart, enkelte flintredskaber og smuldrede rester af skeletdele. Glæden ved at træde ind i et rum, hvor tiden har stået stille i 5000 år, har man dog ikke kunne tage fra den gamle skattejæger og amatørarkæolog.