Konabbe Skov


Konabbe Skov 1. Konabbe Skov


Konabbe Skov 2. Konabbe Skov

Intro

I Konabbe Skov, sydøst for Lindelse på Langeland, ligger en skibssætning. Skibssætningen er en spidsoval stensætning lavet af ret små sten, der kun rager en smule op over skovbunden...

I Konabbe Skov, sydøst for Lindelse på Langeland, ligger en skibssætning. Skibssætningen er en spidsoval stensætning lavet af ret små sten, der kun rager en smule op over skovbunden. Denne type anlæg kendes allerede fra bronzealderen, men de fleste formodes at være fra jernalderen og vikingetiden, især perioden 500-900 e.Kr. Det ved man fra de eksempler, der er arkæologisk undersøgt. Langt de fleste skibssætninger er dog ikke undersøgt, og derfor kan de være svære at datere. Heller ikke skibssætningen fra Konabbe Skov er arkæologisk undersøgt. ''Hvad symboliserede skibssætningerne?'' Skibssætninger er omgærdet af mystik. Da de blev anlagt, har man kendt deres funktion, men som tiden er gået, er minderne udvisket. Blandt forskere er den generelle holdning, at de blev brugt som grave eller måske såkaldte kenotafer. Det vil sige en ”tom grav”, der fungerede som et monument for en eller flere personer, der ikke er begravet på stedet, men gravlagt et andet sted. Der er mange ideer om, hvad skibssætningerne symboliserer. Måske er de symbolske skibe, der skal sejle de døde til dødsriget. Nogle skibssætninger afspejler måske den dødes erhverv, mens andre muligvis skal opfattes som steder for frugtbarheds- eller dødekult.