Kompagnihuset


Kompagnihuset i Kompagnistræde i gammeldage.


Kompagnihuset i Kompagnistræde i dag.


Kompagnihuset set frontalt.


Kompagnihuset i Næstved.


Billedet før ca. 1926.

Intro

Kompagnihuset i Næstved er Danmarks eneste gildehus fra middelalderen. Huset har sit navn fra Det Spanske Kompagni, som var hjemmehørende i Næstved. Kompagnihuset ligger i Kompagnistræde.

Kompagnihuset blev i middelalderen kaldt Peblingegildehuset eller Peblingehuset, og blev første gang nævnt i 1493 i gavebogen. I begyndelsen har man brugt bygningen som et gildehus og lagerbygning. Den har også fungeret som boder/udlejningsejendom.

I 1623 blev huset erhvervet til Christian IV’s spanske handelskompagni, og bygningen blev brugt til oplag af kompagniets varer.
Siden har det blandt andet været magasin for skiftende storkøbmænd.

Op ad den nordlige gavl opførtes ca. 1750 et lille bindingsværkshus, et fæhus.


Næstved Kommune ville drive Kompagnihuset ned i 1920’erne, men heldigvis begyndte man i stedet en restaurering. Efter afslutningen af restaureringen blev Kompagnihuset udlejet til husflidsskole, indtil det i 1943 blev købt af Næstved Diskontobank.

I 1967 blev Kompagnihuset lukket, fordi det var i en elendig forfatning. Kompagnihuset havde saltskader. Det viste sig, at Kompagnihuset i mange år havde været brugt til opbevaring af salt og andre gødningstoffer.

I 1982 blev huset solgt for 1 kr. til Næstved Nostalgiske Selskab. Formålet var et restaurere Kompagnihuset, og i 1983 begyndte man med restaureringen. Den 21. juni 1985 var Kompagnihuset færdigrestaureret.


I 1993 fik bestyrelsen for Næstved Nostalgiske Selskab (NNS) Europa Nostra-prisen for den vellykkede og fornemme restaurering af Kompagnihuset. Europa Nostra’s præsident, Prins Henrik, overrakte prisen.