Kommuneplantagen

Intro

Kommuneplantagen (af Stauning Arkiv) Oprindelig et større område kadet Sandene, hvor vinden dannede klitter af flyvesandet.

Oprindelig et større område kadet Sandene, hvor vinden dannede klitter af flyvesandet. Omkring 1890 var plantningssagen i gang andre steder i området, og sognerådet satte gang i sagerne med et tilkøb af tilstødende jord, så man havde et område på ca. 100 tdr. land. Der blev hovedsageligt plantet bjergfyr og hvidgran som så efter 20-25 år blev tyndet ud.I stedet for det udskovede blev der plantet rødgran, ædelgran og zitkagran. Omkring 1. verdenskrig var der brug for alt træ, og bl.a Stauning Mejeri fyrede meget med kvas fra Kommuneplantagen. En del arbejdsmænd arbejdede der i vintertiden med udhugsten. det tykkeste blev savet i meterstykker og lagt o p i rummeter, det tyndeste blev bundet i knipper. I dag er plantagen mere interessant for jagten end for træets værdi, men tilplantningen stoppede flyvesandet i området, og det var jo den egentlige grund til plantningen.