KommunekontorIntro

Det første kommunekontor i Karlslunde-Karlstrup kommune blev bygget på Nylandsvej 18 i 1936. I 1951-52 blev administrationen flyttet til den nye bygning på Karlslunde Landevej 24. Den blev taget i brug som Karlslunde – Karlstrups kommune rådhus og kommunekontor. Bygningen bruges nu af en loge.

Det første kommunekontor i Karlslunde-Karlstrup kommune blev bygget på Nylandsvej 18 i 1936. Frem til 1952 bestod kommunens administration af 2 personer, en kommunesekretær og en medarbejder. Efterhånden som antal af indbyggere voksede, blev det nødvendigt med et større kommunekontor, og i 1951-52 blev administrationen flyttet til den nye bygning på Karlslunde Landevej 24. Den blev taget i brug som Karlslunde – Karlstrups kommune rådhus og kommunekontor. Administrationen blev udvidet, men de to øverste etager blev benyttet som boliger for lærere og skolepedel. Fra 1962-1966 steg kommunens indbyggerantal fra 2409 til 3599, en vækst på 1190 indbyggere, tæt på 50 %. Det betød øget administration og specialisering, hvorfor boligerne blev nedlagt og taget i brug som administrationslokaler. Dette indebar afdelinger for skattevæsen, folkeregister, kasse og bogholderi, socialkontor og teknisk forvaltning. Desuden var der mødesal for sognerådet og kontorer for sognerådsformanden og kommunesekretæren. I 1960erne bestod sognerådet af 9 personer, opstillet af de politiske partier og valgt ved et kommunevalg. Der var på det tidspunkt repræsentation af Socialdemokratiet, Det konservative Folkeparti, Venstre samt en Tværpolitisk Borgerliste. Ved kommunesammenlægningen i 1970 blev bygningen i de følgende år brugt som hovedkvarter for teknisk forvaltning ind til Greve kommunes nye rådhus blev taget i brug. I 1973 blev bygningen købt af en flok handlekraftige mænd, der derved stod faddere til indvielsen af Logen Pacome, der hører under den landsdækkende Serapions-Ordenen i Danmark. Når dette skrives (2015) har mange logebrødre naturligvis passeret gennem bygningen, men der leves stadig op til de forventninger, som de pionerer der startede det hele uden tvivl har haft. Bygningen virker i dag som et egentligt Logehus. Logen Pacome i Serapions-Ordenen har tirsdag aften, andre hverdagsaftener er besat af andre Broderordener. Endvidere er der også 3 erhvervslejemål i bygningen.

''Publiceret''