Kommandantboligen


Kommendantbolig


Kommendantbolig


Lejrkommendant


Kommendantbolig

Intro

Kommandantboligen blev bygget af tyskerne og har indtil 2014 tilhørt forsvaret, og er i dag i privat eje. Huset fremstår stadig meget originalt, og har i dag et udpræget autentisk udtryk. Siden dette billede er taget, er huset sortmalet. Yderbeklædningen er de originale egeplanker.

Den danske administration blev ledet af en dansk lejrkommandant, der var udpeget af og underlagt Statens Civile Luftværn. Kommandantboligen lå uden for selve lejren. Den første lejrkommandant var ritmester H.J. Bjørnholm. Bjørnholm forlod dog allerede posten i august 1946. Hans afløser hed P. Anker Pedersen. Pedersen fungerede som lejrkommandant indtil lejren lukkede i 1949, hvor den sidste tyske flygtning blev sendt hjem.

''Publiceret''