Kollision og sænkning, Willy


Fyrskib VYL

Intro

Willy kollideret og sænket 17. april 1904 5 km syd for Vyl fyrskib

Af skibets 5 besætningsmedlemmer omkom 3. Deres navne er: Peter Kløve Petersen (Husby), Anton Petersen (Klegod), Johan Alfred Andreasen (Alst).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1904


Til Ankers paa Fiskepladsen med klart brændende Ankerlys blev W. kl. 2 FM. paasejlet af Trawldamper "Nymphe" Nr. 83 af Geestemünde. N.'s Stævn ramte W. foran for Mesanmasten, og i Løbet af 4 Min. sank W. Skipperen og 1 Md. bjærgede sig ved at springe om Bord i N., hvorimod Resten af Besætningen - 3 Md. - druknede.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: Stille, klart

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1904


Willy var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibet havde 5 besætningsmedlemmer. Skibet var undervejs fra Esbjerg til fiskepladser i Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1904


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.