Kollision og forlis, Verona


Besætningen fra VERONA efter kollisionen

Intro

Verona kollideret med Koblenz af Cuxhaven og forlist 5. juni 1961 kl. 22.45 ved Grådyb.

Kl. 22:45, da V. under en svag N.-lig brise med klart vejr befandt ca. 60 sm SV. for Grådyb Barre styrende NØ.t.N. med en fart af 6-7 knob, kolliderede V. med Ff. "Koblenz" af Cuxhaven, der tilsyneladende styrede en NV.-lig kurs, og som ikke tidligere var observeret. Ved kollisionen blev V.s stævn knust. Ca. ½ time senere sank V. Forinden var besætningen - 3 mand - gået i jollen og blev taget ombord i K.

Søforklaring fra K. foreligger ikke.

Vejr: Svag N.-lig brise, klart.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1961


Verona var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibet havde 3 besætningsmedlemmer. Det var undervejs fra Esbjerg til fiskepladser i Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1961


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.