Kollision, Hekla


Kutter E 61 HEKLA

Intro

Hekla kollideret med andet skib 16. september 1900 kl. 10.00 ud for Esbjerg

Kl. 10 EM. saas fra M. en Sejlers røde Sidelys ret forude og en anden Sejlers grønne Sidelys ca. ½ Streg om St. B. Den først nævnte Sejler passeredes om B. B. ved at dreje lidt til St. B., og strax efter Passagen lagdes Roret St. B. samtidig med, at der afgaves 2 kort Damppibe-Toner for at passere den anden Sejler - "Hekla" af Esbjerg -, hvis grønne Sidelys stadig saas, om St. B. Da M. havde drejet et Par Streger til B. B., saas imidlertid H.'s røde Sidelys, og da der nu ikke var Plads til at skifte Roret, blev Maskinen stoppet og kastet "Fuld Kraft Bak" samtidig med, at der prajedes til H. om at luve op. Da Maskinen havde bakket ca. 1 m, kolliderede Skibene, hvorved H. mistede Kyverbommen og blev noget læk. Rejsen fortsattes, da Skibene vare klar af hinanden, og H. ikke ønskede Assistance for at komme ind til Esbjerg. Ifølge H.'s Forklaring saas, M.'s Lanterner forude indtil i ca. 200 Favnes Afstand, da kun Toplys og rødt Sidelys vare synlige. For at forhindre Kollision lagdes Roret i H. B. B.; men umiddelbart efter drejede M. for St. B.'s Ror, og strax efter tørnede H. med Klyverbommen mod M. H.'s Skade androg ca. 1.000 Kr., hvilket Beløb erstattedes af M.'s Rederi.

Vejr: SSØ.lig. Jævn Brise. Klart

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke. Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1900


Hekla var en dansk kutter med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var: O. J. Kristiansen. Skibet var undervejs til fiskeri.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1900


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.