Kollision, Hanne Gasberg


E 11 HANNE GASBERG

Intro

Hanne Gasberg kollideret med British Beech 18. februar 1989.

Kollideret med "British Beech" af Bahama. Besætningen på 5 omkom.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1989


Hanne Gasberg var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibet havde 5 besætningsmedlemmer. Det var undervejs fra Scheveningen i Holland til fiskepladser.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1989


Skibets 5 besætningsmedlemmer omkom.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1989


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.