Kollision, Gert


E 466 GERT slæbes i havn efter kollision den 29. juli 1932

Intro

Gert kollideret af S/S Copra 29. juli 1932 kl. 12.00 ved Cuxhaven i Tyskland.

Kl. ca. 12 afgik G. fra Cuxhaven. Da Fartøjet var ca. 50 m fra Havnemundingen, saas om Bb. en Damper - S/S "Copra" af Hamburg - styrende ind mod Havnen. Fra G. blev der givet et langt Fløjtesignal, hvilket fra C. blev besvaret med samme Signal. G.s Skrue, der gik Langsomt Frem, blev slaaet fra. Da der syntes Fare for en Kollision, blev der slaaet Fuld Kraft Bak. Motoren gik imidlertid i Staa, hvorfor G. tørnede imod C.s Stb.s Side midtskibs. Ved Kollisionen blev Skandækket og Dækket forskubbet fra Stævnen mod den første Pullert, hvorved der fremkom en Aabning i Dækket ved Stævnen.

Anm 1. Søforklaring fra C. foreligger ikke. Anm 2. Hamburg Søret har afsagt en Kendelse, hvorefter G. bærer Skylden for Kollisionen.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1932


Gert var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Det var undervejs fra Cuxhaven i Tyskland til fiskepladser i Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1932


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.