Kollision, Føniks


Esbjerg. Fiskerbåde går ud af havnen

Intro

Føniks kollideret med Maren 3. oktober 1902 kl. 05.30 i Nordsøen.

Kl. ca. 5½ FM. styredes begge Skibene med omtr. modsatte Kurser hen mod Agterenden af en til Ankers liggende Kutter "Karen" af Esbjerg. I en Afstand af ca. 3-400 Fv. fra K. opdagede F. og M. hinanden; men ingen af dem forandrede Kurs. F. holdt sin Kurs uforandret, fordi den mente at ligge omtr. bidevind med Vinden (V. t. N.) B. B. ind og derfor skønnede, at M. laa rumskøds og altsaa skulde vige af Vejen, meden M., som styredes omtr. S. med Vinden (VSV.) St. B. ind, gik ud fra, at F. skulde vige af Vejen. Tæt ved K. gav F., da Kollision var umiddelbart forstaaende, St. B.'s Ror, og det samme gjordes saa i M., men Afstanden var da for ringe til at gaa Klar af hinanden, og strax efter kolliderede Skibene. Ved Kollisionen fik F. en Skade, der taxeredes til ca. 700 Kr., medens M. slap med ca. 300 Kr.

Årsag: Anm. Om Aarsagen til Kollisionen afgiver Søretten intet Skøn. Ifølge de fra Kutteren K. afgivne Vidneforklaringer angives Vinden at være noget Variabel men dog mellem V. og V.t. N., og da F.'s og M.'s Kurser angives at være omtr. modsatte hinanden, samt M.'s tillige at være omtr. S., maa begge Skibene formentlig have ligget rumskøds. I saa Tilfælde var det F.'s Pligt at vige af Vejen (Søvejs-Reglernes Art. 17, Pkt. c).

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1902


Føniks var en dansk kutter med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var K. L. Thuesen. Skibet var på fiskeri.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1902


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.