Kollision, Esther


Esbjerg Lods

Intro

Esther kollideret med lodskutter 22. november 1905 ved indsejling til Grådyb.

Under Indsejling for fulde Sejl gennem Graadyb saa Føreren, som stod til Rors, pludselig tæt for ude Ankerlyset fra den i Farvandet opankrede Lodskutter; Roret lagdes haardt Bagbord, men Afstanden fra Ankerliggeren var saa kort, at dens Jolledavid fiskede E.'s Vant, som derved sprængtes, og da Storsejlet samtidig slog over, knækkede Masten. E. opankredes, og ved Assistance af Lodserne bjærgedes Godset, hvorefter E. senere bugseredes til Esbjerg for Reparation. Skaden androg ca. 340 Kr.

Vejr: VSV.lig. Frisk Kulling, Sigtbart

Årsag: Anm. 1. Aarsagen til Kollisionen maa ifølge de afgivne Vidneforklaringer formentlig tilskrives, at Lodskutterens Ankerlys, som var i Skjul for Rormanden i E., ikke blev rapporteret, af Udkigsmanden - en blot tilfældig om Bord værende Mand - fordi han antog, at det var set af Rormanden (Føreren).

Bemærkninger: Anm. 2. Søretten udtalte "at den paa Grund af de særlige Forhold navnlig at det var en assisterende Mand, der holdt Udkig, ikke fandt at der var tilstrækkelig Anledning til at rejse Tiltale mod nogen."

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1905


Esther var en dansk fiskerkutter med hjemsted i Hjerting. Skibets fører var: A. N. Ebsen. Skibet var på vej ind til Esbjerg fra fiskeri i Nordsøen. Skibet var ladet med fisk.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1905


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.