Kollision, Arcturus


ARCTURUS bugseret i havn efter kollision i Grådyb den 22. maj 1939


ARCTURUS bugseres i havn efter kollision i Grådby den 22. maj 1939


ARCTURUS bugseres i havn efter kollision i Grådby den 22. maj 1939

Intro

Arcturus kollideret med Esther 22. maj 1939 kl. 10.30 6 sømil fra Grådyb.

Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.


Kl. ca.10:30, da A. befandt sig ca. 6 Sm. af Graadyb Barre, styrende SV., saas Ff. "Ester" af Esbjerg, der beskæftiget med Fiskeri ca. 2 Str. om Stb. i ca. 1 Sm.s Afstand. Vejret var fint, og Kursen blev ændret mod E. for at komme paa Prajehold. I en Afstand af ca. 400 m fra E., der havdes ca. 4 Str. om Bb., blev Motoren sat paa Halv Kraft og lidt senere, da Skibene var ca. 100 m fra hinanden, blev Motoren stoppet og Roret lagt haardt Stb. Kort efter, Kl. 10:30, tørnede E. med Stævnen mod A.s Bb.s Side, hvorved E.s Stævn skar sig ca. 0,5 m ind i A. Det forsøgtes forgæves at stoppe Lækagen, men Vandet steg stadig, hvorfor der fra tililende Fiskerfartøjer blev lagt Wirer under A., der i synkefærdig Tilstand blev bugseret ind til Esbjerg. Af den af E.s Besætning afgivne Forklaring fremgaar, at da dette Fartøj, efter at have sat Vaad, var paa Vej tilbage til sin Fiskebøje, styrende NNV., saas A. i en Afstand af ca. 1400 m 4-6 Str. om Stb., styrende mod E. Da Skibene var ca. 100 m fra hinanden, saas A. pludselig dreje Stb. over, og da der syntes Fare for en Kollision, blev Roret lagt Bb. og Skruen slaaet Bak, men umiddelbart efter skete Kollisionen som ovenfor anført. Ved Kollisionen led E. ingen Skade.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Årsag: Ministeriet maa antage, at Kollisionen skyldes usømandsmæssig Manøvre fra A.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1939


Arcturus var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibet var undervejs fra Esbjerg til fiskepladser i Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1939