Kollerup kirke


Kollerup kirke set fra sydøst, o. 1960


Kollerup kirke før 1951


Kollerup kirke set fra nordøst, o. 1970

Intro

Kollerup kirke ligger et stykke øst for Hygum by. Kirken var i middelalderen indviet til Skt. Nikolaj og består af romansk kor og skib med sengotisk vesttårn og et nyere våbenhus. Den romanske kirke blev formentlig opført omkring midten af 1100-tallet.

Kollerup kirke ligger et stykke øst for Hygum by. Kirken var i middelalderen indviet til Skt. Nikolaj og består af romansk kor og skib med sengotisk vesttårn og et nyere våbenhus.

De romanske dele er opført af frådsten og rå granit på en tydelig syld, men uden sokkel. Af de oprindelige enkeltheder er ingen bevaret. Kirkens ydre fremtræder i en ombygget gotisk stil, sikkert ombygget på samme tid som opførelsen af vesttårnet af små teglsten omkring år 1500. I tårnets nederst rum blev der i slutningen af 1700-tallet indrettet et gravkapel for Brockdorff familien. Efter en ombygning i 1870 blev det omdannet til en forhal, der var i brug indtil 1944, hvor der ved arkitekt Hess-Petersen blev rejst et våbenhus ved kirken.

Alterbordet er bygget af frådsten i 1951, hvorpå resterne af en smuk sengotisk altertavle fra 1520 står. Døbefonten er i romansk stil med billeder af løver. Prædikestolen er et enkelt snedkerarbejde fra 1636.

Henvisning:

Trap Danmark femte udgave, bd. 8,3. Kbh. 1964.

De danske kirker, bd. 16. Sydøstjylland. (red.) Erik Horskjær. Kbh. 1969.

www.vejle.provsti.dk