Kolindsund


Kortudsnit. Den flade udtørrede søbund snor sig som en fed slanger gennem Djurslands morænelandskab

Intro

Kolindsund ligger på Djursland. Det var Danmarks største ferskvandssø, der strakte sig over 18 kilometer og målte 1-3 kilometer i bredden. Vandarealet dækkede 2500 hektar. Søen blev tørlagt i årene 1872-1879. Udtørringen blev sat i værk af et aktieselskab fra København...

Kolindsund ligger på Djursland. Det var Danmarks største ferskvandssø, der strakte sig over 18 kilometer og målte 1-3 kilometer i bredden. Vandarealet dækkede 2500 hektar. Søen blev tørlagt i årene 1872-1879. Udtørringen blev sat i værk af et aktieselskab fra København. Da søen lå to meter under havoverfladen, var der ikke noget naturligt afløb til havet. For at få søen helt tørlagt krævede det dyre pumpestationer. Som noget særligt opførte aktieselskabet "sundgårde" på søbunden, hvor forpagtere drev de sumpede dyndjorder. Det var dog en dårlig forretning, og der gik 40 år, før A/S Kolindsund kunne udbetale det første afkast. ''Samfundet betaler for sundbønderne'' Verdenskrisen havde slået bunden ud af sundbøndernes økonomi. Den 11. marts 1933 standsede de pumperne i Kolindsund. Aktieselskabet havde ikke længere råd til at betale for strømmen. Snart steg vandet op over markerne. Det kunne politikerne ikke holde ud at se på. Rigsdagen bevilgede et billigt millionlån, satte ejendomsvurderingen ned og lempede skatterne for bønderne. Desuden ville staten renovere alle pumper, kanaler og diger. Nu blev det samfundets opgave at sikre det indvundne land, selv om jorden var på private hænder. I dag diskuteres det stadig, i hvilket omfang skatteyderne skal betale for at sikre sundbøndernes marker mod oversvømmelser. Man overvejer også at genskabe søen, fordi den lavtliggende jordbund volder stadig større problemer.