Koldingvej 1


Tyrstrup Gård. Fotograf: Gorrsens samling


Vejen fra Tyrstrup Gårde mod byen, før der blev bygget i Nørregade. Fotograf:Gorrsens samlinger

Intro

Oprindelig var Tyrstrupgård i kongens eje.

Tyrstrupgård var et adeligt gods, som i det 15-16 århundrede tilhørte slægten Emmiksen.

I 1599 blev godset solgt til Geert Rantzau, som i 1617 afhændede det til Kong Christian IV.

Den konglige avlsgård blev bortforpagtet, indtil Brødremenigheden købte gården for 1040 rigsdaler i 1771, før byens grundlæggelse, og anlagede byens Landager.

Efter krigen 1914-18 så Brødremenigheden sig nødsaget til

Tyrstrup gård blev i 1919 solgt til Johannes Schultz Petersen, gården er fortsat i familiens ejer.
Endnu ses den smukke renæssancebygning,der rummede gårdens brænderi.

Ravnbjerg blev i 1919 solgt til Jørgen Iversen, ejers idag af Anners Dahl.