Koldingvej


Den Gamle Grænse Kro, Koldingvej. Fotograf: Christiansfeld Arkiv.


Ved Grænsen. Fotograf. Gorrsens Samlinger

Intro

Frederikshøj Kro eller den Gamle Grænse Kro, var toldsted fra 1864- 1920

Kroen blev indviet i 1853, opkaldt efter den daværende kong Frederik VII. Kroen er blevet flytte fra den gamle kongevej

Bygningsmæssigt var den langt forud for sin tid, med de store ,lyse højloftede lokaler, der ikke er endret siden.

Det fortælles , at Wilson fik en finger med i spillet om grænsedragning efter krigen i 1864.

Grænsedragningskommissionen boede nemlig en tid på kroen, og Wilson skal ved en udsøgt forplejning - og beskænkning have formået kommissionen til at slå en knæk på grænsen, så kroen og dens jorde kom til at ligge i Danmark, hvilket i øvrig medførte, at kroen helt frem til genforeningen i 1920 var dansk told og grænsestation.


''Frederikshøj omkring 1910:'' For at førerne af den tiltagende trafik af motorkøretøjer, der kom ind over grænsen, kunne blive bekendt med færdselsreglerne i ”Kongeriget”, fik toldstedet ved Frederikshøj i juni måned 1905 tildelt loven om kørsel med automobiler i Danmark. Formålet med dette var, at gendarmerne blandt andet skulle oplyse føreren af firehjulede køretøjer om, at de kun måtte køre med en fart på 30 km/t om dagen og 15 km/t om natten.