Kolding Sygehus


Kolding nye Sygehus under opførelse, til venstre ses Skovvangen.

Intro

Kolding Sygehus er opført i tre etaper på Dyrehavegårds jorder, da pladsen var blevet for trang for det oprindelige sygehus i Sct. Jørgensgade. Den første etape blev afsluttet i 1974, mens den anden etape stod færdig i 1986. Den tredje etape forventes at stå færdig i 2017.

Det første sygehus i Kolding omtales i 1738, men det første deciderede sygehus, et simpelt bindingsværkshus, blev først indrettet i 1785. Forholdene var dog ikke gode, og allerede i 1820 konstaterede man, at der manglede et sygehus i Kolding.

I 1838 opførtes derfor et nyt sygehus bygget til formålet i Hospitalsgade, det nuværende Sct. Jørgens Gaard. Der blev dog hurtigt brug for at udvide sygehuset, og allerede i 1865 var der planer om at bygge et nyt. I 1878 blev det besluttet at bygge et nyt sygehus i Sct. Jørgensgade, som stod færdigt i 1880.


I 1914 havde Kolding Kommune købt Dyrehavegårds jorder for at forhindre at området endte med at blive udstykket til forstadsbebyggelse. Tidligt havde man fået tanken, at dette jordområde kunne benyttes til et nyt sygehus. Det var dog ikke før 1947, at man igen luftede ideen om at bygge et nyt sygehus på grunden, da udvidelsesmulighederne for det gamle sygehus i Sct. Jørgensgade var begrænsede. I 1955 erkendte man så, at man ikke længere kunne udvide, og derfor var nødt til at bygge et nyt sygehus.

I 1963 stod de første to bygninger klar på Dyrehavegårds jorder, ambulatoriet og tuberkulosestationen, som er de to gulmurede bygninger. Der var stadig ikke bygget et sygehus, og efter syv udkast til et kommende sygehus påbegyndte man byggeriet af det i 1968. I 1974 blev de sidste tre bygninger i sygehuset indviet, som bestod af ankomstbygningen, køkkenbygningen og den sidste del af hovedbygningen. Dermed var første etape af byggeriet afsluttet, og man kunne begynde på etape to, som man allerede havde planlagt siden 1972, altså endnu inden det første byggeri stod færdigt.

Anden etape var påtænkt som en udvidelse af sygehuset, som skulle sørge for blandt andet flere sengepladser, men på grund af spareplaner blev den planlagte udvidelse både udskudt og indskrænket. Først i starten af 1980'erne blev arbejdet påbegyndt, og det stod endelig færdigt til indvielse i august 1986. I perioden fra 1975 til 1986 havde der derfor været to sygehuse i Kolding, der kørte med dobbeltdrift. Ved indvielsen kunne man derfor endeligt nedlægge sygehuset i Sct. Jørgensgade, som siden har været anvendt som både Handelshøjskole og universitet.

I 2009 godkendte Region Syddanmark en generalplan for Kolding Sygehus, hvor man planlagde endnu en udvidelse af sygehuset. I 2012 stod en ny Mor-Barn afdeling klar, dette blev kaldt fase 1, hvorefter man påbegyndte fase 2, 3 og 4. Her er der blandt andet blevet bygget nye sengeafnit og indgangsparti og etableret en ny fælles akutmodtagelse. Byggeriet forventes at stå færdigt i 2017, her vil der være blevet 33.561 m2 nyt byggeri, hvor en sengeafdeling blandt andet er blevet tilføjet ovenpå den eksisterende bygning.