Kolding Realskole


Den lyse teglstensornamentbort, der løber rundt om bygningen.


Den mørke reliefbort, der er udsmykket med bladornamenter, engle og tegneredskaber.

Intro

Kolding Realskole blev grundlagt den 1. april 1890 af Henrik Egeriis Christensen-Dalsgaard, og den er således blandt de ældste realskoler i landet.

Katrinegade / Vesterbrogade
-Et kompleks bestående af fem forskelligartede bygninger:

Døtreskolen
1881, Arkitekt Laurits Albert Winstrup.
Italiensk renæssance med senklassicistiske træk. Nyere bygning tilføjet til sydgavlen.
Bygningen står med en stor tyngde i kraft af de mørke mursten og synes næsten fri af udsmykning. Her er facadernes murstensdekorationer neddæmpet til lisener, svagt fremhævede pilastre og enkelt udført vandrette gesimsbånde mellem vinduerne. Vægten er lagt i den kraftigt dekorerede gesims med de i snadsten huggede konsoller, der også løber hen over gavlen. De er udformet i skift mellem a la greque og et "legoklods" mønster. Murstensfacaden er desuden karakteristisk ved de kraftigt fremhævede fuger. En alvorlig bygning til døtrene i 1880érne.


Den tidligere Teknisk Skole, Vesterbrogade
1889, arkitekt Johan Christian Fussing
En perle i området med stor detaljerigdom og med inspiration fra italiensk renæssance. Facaden er symmetrisk opbygget med et indgangsparti indrammet af en sandstensportal. Dekoration af bladløv og symboler fra bygningens tekniske uddannelse samt Kolding Kommunes købstadsvåben. Vinduerne har brede profilerede murstensindfatninger. De er rektangulære i stueetagen og rundbuede i overetagen. Et greb, der er med til at lette facaden. Bygningens vandrette linjer tegnes af sålbænkgesimser under vinduerne. Den øverste er suppleret med en lysere terrakotta teglstensornamentbort med en stiliseret blomst som dekoration, der løber rundt om bygningen.

På den bagved liggende bygning er taget uden udæng. Her løftes muren mod taget af en højmuret omvendt trappeformet rundbuegesims. En stram afklaret dekoration, der også bærer et klart spor fra renæssancen.

Skolens vindfang rummer et fint freskomaleri, igen fyldt med symboler for skolens tekniske uddannelse. Bygningen i sin helhed er et fint bevis på en tidsperiode, hvor det faglige indhold blev formidlet i udsmykningen.

Skolens oprindelige træport fra 1890 er placeret forholdsvis mellem den ældste og den yngste bagning fra 2012. Mod Katrinegade ligger en næsten kubistisk bygning op mod en nyklassicistisk facade. Denne "skalfacade" er bevaret efter krav fra Kolding Kommune, som en vigtig del af gadebilledet. De to bygninger er holdt sammen af en smal blank monolitisk sort del.

BEMÆRK OGSÅ i Vesterbrogade
Hjemmets Arne i 1894 Odeon og andre murstensornamenter og dekorationer i gadens huse. Et kig ned af Dr. Fichs vej - pudset facade med murstens bånd og husrækker i farveforløb.