Kolding Planteskole


Kolding Planteskole på Ejlersvej 2


Kolding Planteskole set fra et højt træ i planteskolen


I midten med hat ses planteskoleejer Thomas Olsen. De øvrige er ansatte, elever og Thomas Olsens familiemedlemmer

Intro

Kolding Planteskole blev grundlagt i cirka 1875 af lærer og cand. theol. Hans Eiler og blev indrettet ved Eilers ejendom ved Slotssøen på adressen Ejlersvej 2.

Kolding Planteskole blev grundlagt i cirka 1875 af lærer og cand. theol. Hans Eiler og blev indrettet ved Eilers ejendom ved Slotssøen på nuværende adresse Ejlersvej 2. Planteskolen blev drevet med hjælp af en bestyrer, gartner Jensen, indtil Johannes Rafn overtog posten i 1880. Rafn var født den 20.03.1854 på Eskemosegård og var søn af H. B. E. Rafn. Han var uddannet på Svanholm, Rosenborg og hos G.J. Bøgh i Horsens. Derefter var han medhjælper i England, Frankrig og Tyskland. Johannes Rafn var meget uheldig i sin tid som bestyrer, da planteskolen led under heftige angreb af oldenborrelarver, der ødelagde hele bestanden af frugttræer og prydbuske. Dette medførte, at Rafn opgav planteskolen og drev anlægsgartneri i resten af hans liv. Han har blandt andet omlagt flere herregårdshaver og udført Langelinieanlægget i København samt Sindssygehospitalets have i Middelfart. Den 01.04.1886 overtog Thomas Olsen Kolding Planteskole. Han dyrkede hovedsageligt roser, frugttræer, sirbuske og sirtræer. I løbet af få år havde Thomas Olsen opbygget en anset virksomhed i Kolding, der allerede før århundredeskiftet blev nævnt som en af de ledende planteskoler i Danmark. Planteskolen blev udvidet med årene og i 1907 blev der tilkøbt 4 hektarer ved Vejlevej. Planteskolen var desuden også et velanset lærersted og mange af de næstkommende gartnere i området var uddannet på planteskolen. Produktionen på planteskolen blev afsat til hele landet, men også af og til udlandet. Fra den 01.10.1927 overtog sønnen Frede Olsen Kolding Planteskolen. Kolding Planteskole flyttedes senere til Vejlevej under Frede Olsen. En anden af Thomas Olsens sønner, Aksel Olsen, grundlage Planteskolen Brændkjærhøj i Kolding.

''Publiceret''