Kokborg gamle skole, Damgårdvej 2


Kokborg Skole 1862-1925


Den gamle skole i Kokborg omkring 1990.

Intro

Skolen blev bygget i 1862 og nedlagt i 1925. Den blev solgt til privat beboelse i 1925.

Blandt skolens lærere kan nævnes enelærer Mathias Asmussen Jæger. Han blev født den 4. september 1884 i Vemb Skole. Han giftede sig i 1909 med Mette, født Bennedsen den 22. december 1887 i Korsør. Han udgik fra Gedved Seminarium i 1905 og blev årskandidat i 1932. 1. januar 1907 blev han tredjelærer i Seest ved Kolding; 1. marts 1908 andenlærer i Ullerslev, Halsted-Avnede Kommune på Lolland. Den 1. oktober 1909 blev han enelærer på Kokborg Skole.

Tillidshverv
Han var formand for Lærerkreds 103 B af Danmarks Lærerforening og medlem af Thyregod Menighedsråd. Derudover var han kasserer for præselønningskassen og formand for Thyregod Sogns Bogsamlinger. Endelig var han kirkesanger ved Thyregod Kirke.

Henvisning:

N. A. Larsen (red.): Dansk Skole-Stat, bd. I-IV, København: Arthur Jensens Forlag 1933-34.