Kogsbøl Ladegaard


Kogsbøl Ladegaard. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Kogsbøl Ladegård blev opført i 1830 efter at Kogsbøl Voldsted var helt forfaldet. En del af byggematerialerne stammede fra den gamle borg på voldstedet.

Kogsbøl Ladegård blev opført i 1830 efter at Kogsbøl Voldsted var helt forfaldet. En del af byggematerialerne stammede fra den gamle borg på voldstedet.

I 1841 omdannedes Kogsbøl-Søndergaarde til privat ejendom, men forblev i familiens eje. Søndergaarde fik opført nye bygninger i 1883, der blev moderniserede efter en brand i 1904.

I 1955 blev 211 ha. mose solgt til jordlovsudvalget.

I 1980 blev de ældre staldlænger fra 1920 delvist ødelagt i en storm, og der blev opført nyere bygninger. Nu er kun stuehuset tilbage, mens staldbygningerne er afløst har helt nye staldbygninger. I 1991 var der 120 ha. jord til gården

Forfatter: Henrik J. Møller

Litteratur:
.J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2
Danske gårde i tekst og billeder. Sønderjyllands Amt