Kogehuset på Assens Havn


Kogehuset med jerndørene


Vindfløj på Kogehuset, Assens Havn


Kogehuset 1940

Intro

På den vestlige del af en lille havnemole mellem Baagøfærgen og Assens Skibsværft findes et af de få bevarede kogehuse fra træskibenes tid. Huset blev brugt til madlavning og kogning af beg og tjære. Huset er opført i 1824 og fredet.

Kogehuset er bygget 1823-24 og kostede 120 Rigsdaler. Det er blevet restaureret og renoveret flere gange bl.a. på grund af de skader, det har lidt under højvande. Huset er sekskantet med to døre af jern. Det er de oprindelige døre, som stadig sidder i bygningen. I en instruks for havnefogeden fra midten af 1800-tallet hedder det, at han om aftenen kl. 10 skulle gå en runde og se til, at ilden var slukket i skibenes kabysser. Kom et skib i havn senere end kl. 10 og besætningen skulle have noget kogt, måtte den gå til kogehuset, der dengang havde to kogesteder. Når de store sejlskibe skulle have et bundeftersyn, blev de krænget over på siden, bunden blev renset og derefter kalfatret (tætnet). Beg og tjære, som skulle anvendes hertil, blev også kogt i kogehuset. Baggrunden for denne bestemmelse i havnereglementet var frygten for ildløs som føle af uheld eller skødesløshed om bord.

''Publiceret''