Kogehuset og fyrtårn, Assens havn


Kogehuset og fyrtårn, Assens havn. Her ses Kogehuset med fyrtårnet i baggrunden

Intro

Det lille, hvidkalkede kogehus på havnen i Assens blev opført i 1824 for at undgå åben ild om bord på skibene. Brandfaren var stor, og ilden kunne brede sig fra skib til skib i havnen. Kogehuset blev bygningsfredet i 1954. Det blev flyttet og genopført på den nuværende placering i 1971...

Det lille, hvidkalkede kogehus på havnen i Assens blev opført i 1824 for at undgå åben ild om bord på skibene. Brandfaren var stor, og ilden kunne brede sig fra skib til skib i havnen. Kogehuset blev bygningsfredet i 1954. Det blev flyttet og genopført på den nuværende placering i 1971. Fyrtårnet på havnen blev opført i 1854 som et led i udbygningen af det danske fyrvæsen. Det er landets første fyrtårn af støbejern, samlet af støbte plader, der er boltet sammen. På tårnet, der har en beskeden højde på syv meter, kan man se Frederik den Syvendes støbte monogram. ''Manden bag det ny fyrvæsen'' Fyrvæsenet blev midt i 1800-tallet udbygget med større fyr langs de vigtigste sejlruter. Fra 1830-40'erne begyndte man også at opføre mindre fyr ved de mange nye havne. Særligt én mand stod i spidsen for udviklingen. Carl Frederik Grove var en af landets første højtuddannede ingeniører fra Polyteknisk Læreanstalt i København. I 1852 blev han udnævnt til inspektør for Fyrvæsenet, en stilling han havde frem til sin død. Grove stod bag en lang række fyranlæg. I det bevarede materiale i Rigsarkivet kan man se, at han tidligt interesserede sig for at bruge støbejern til fyrtårne. Fyrtårnet i Assens var hans allerførste forsøg med det ny materiale. I 1869 gav Grove det første overblik over det danske fyrvæsens udvikling i skriftet For Idé og Virkelighed.