Kogegrubefelt fra bronzealder


På enkelte segl kan det ses, at de har været skæftet og formodentlig været brugt til høst af afgrøder eller afskæring af bygge- eller fletmateriale.

Intro

Arkæologiske undersøgelser på stedet viste dele af et stort kogegrubefelt fra bronzealderen, som kan være en del af ritualerne tilknyttet mosen med bronzesmykkerne lige nord for.

Arkæologiske undersøgelser, som afslørede et kogegrubefelt, som i alt har en udstrækning på min. 11.000 m2. Der anes enkelte rækker i feltet, og feltet ligger ned mod et vådområde, hvor der i 1800-tallet fandtes et depotfund fra yngre bronzealder. Kogegruber formodes at være brugt som jordovne, men store felter med kogegruber som her kendes - og kan ofte tilknyttes med depoter, ofre eller gravhøje, som antyder, at de kan have haft en rituel funktion.
Blandt de få genstande fra pladsen er blandt andet et par flintøkser fra bondestenalderen (3300-2800 f.kr.), en flintskraber og to hele flækkesegl fra yngre bronzealder (1000-500 f.kr.). Fundene opfattes som riuelle nedlæggelser. 7 C14-dateringer af forkullet materiale fra kogegruberne placerer dem i perioden mellem 1300 og 1100 f.Kr.