Koelbjergskelettet


Kranium fundet i Koelbjerg Mose. Dateret til ca. 8.300 f.Kr., og dermed den ældste dansker - og skandinav for den sags skyld - vi kender. Koelbjerg-mandens kranium er i dag på Møntergården i Odense.


De bevarede dele af Koelbjerg-mandens skelet.


Koelbjerg-kraniet.


På dette kort fra starten af 1900-tallet vises udstrækningen af den sø, som Koelbjerg-manden endte i. Skelettets fundsted er markeret med et kryds.


Koelbjerg-kraniet.


Koelbjerg-kraniet.

Intro

Vi kender få begravelser fra Maglemosekulturen. Den ældste dansker – og skandinav – er dog fra denne tid. Det drejer sig om Koelbjergskelettet, der i 1941 blev fundet i en mose ved Koelbjerg nord for Vissenbjerg. Skelettet er C14-dateret til ca. 8.300 f.Kr., og er dermed lidt over 10.000 år gammelt.

Den ældste fynbo, vi kender til, var en mand, og i levende live var han ca. 1,6 meter høj. Han levede for ca. 10.000 år siden i den epoke, som kaldes jægerstenalderen. Da han var 25-30 år, endte hans krop i en mose ved Koelbjerg nord for Vissenbjerg. Gik han gennem isen en vinterdag, druknede han under jagt eller fiskeri, blev han ofret til guderne – eller blev han simpelthen begravet i mosen? Vi ved det ikke, og noget sikkert svar får vi næppe nogensinde. Da skelettet blev fundet i 1941, fik det navnet Koelbjerg-kvinden, fordi man mente at knoglerne måtte stamme fra en kvinde. I 2016 blev der foretaget en DNA-analyse af materiale fra en af skelettets kindtænder, og den viste, at skelettet stammer fra en mand! Andre analyser har vist, at Koelbjergmanden er opvokset i et område, som svarer til det nuværende Danmark – og at han overvejende har ernæret sig af planter og dyr, der har vokset og levet på landjorden. Koelbjergskelettets kranium indgår i udstillingen 'Fyn - midt i verden' på Møntergården i Odense. ''Læs mere om Koelbjergskelettet'' Henriksen, M.B. & J. Hansen: "En 10.000-årig skifter køn – et portræt af jubilaren fra Koelbjerg". '''Årbogen Odense Bys Museer''' 2017, s. 69-83.