Kobrovej


Parti ved Kobroen


Billed af Kobrovej

Intro

Foto af Kobroen med vandingssted for dyr til venstre ca. 1940.

Carl Svenstrup skrev om den oprindelige Kobrovej: "Gaden havde intet Navn, ingen Brolægning, ingen Fortove. Den henlaa som en Markvej for Indbyggernes næsten 300 Køer der passerede den Morgen, Middag og Aften til og fra Fælleskæret ude bag den nuværende Kobro." Nu fører Kobrovej en gennem anlægget ved Pavillonen, over Kobroen og over til haveforeningerne på den anden side af åen. Man kan også dreje fra ved broen og gå ad stien enten til Enslevgården eller mod havnen. Alle tiders ruter til en dejlig gåtur.