Kobbermølle - Kupfermühle


Arbejdere i Kobbermøllen. Der blev produceret i Kobbermøllen helt frem til 1962.


Kobbermølles samlede industrianlæg omkring forrige århundredeskifte


Vandmøllen, som med Krusåens vand driver Kobbermøllens hammerværk.


Kobbermølles Nyboder og Tårnhuset, som i dag rummer Kobbermølle-museet

Intro

Christian IV's Nyboder – ikke kun i København… Fra 1602 til 1962 var Kobbermøllen ved Krusåen en betydningsfuld kobber- og messingfabrik, grundlagt på Christian IV’s tid.

Omkring 1602 skaber kong Christian IV grundlaget for et kobber- og messingværk gennem etableringen af en vandmølle og et hammerværk ved Krusåen. Han har brug for kobber og messing som tagbelægning for sine mange byggeprojekter og til flådens mange nye skibe. Hertil var beliggenheden optimal: Krusåen bevæger sig på en ca. syv kilometer lang strækning gennem en tunneldal, og de mange kildevæld der munder i åen, sikrer at vandløbet altid har rigelig vandkraft. Desuden kunne åen besejles helt op til 1872, og munder i Flensborg Fjord med Flensborgs store havn. Bøgeskove, tørvemoser og lerjordene ved Krusåen, leverede desuden energi og byggemateriale i rigelige mængder. Råmetallet blev oprindeligt indskibet fra Sverige og toldfrit fra Røros i Norge, som dengang hørte til Danmark.


Nyboder og Tårnhus Kobbermølle rummer en af Nordeuropas ældste koncentrationer af arbejderboliger, hvoraf de ældste allerede blev bygget under kong Christian IV. Sammen med Tårnhuset udgør disse ‚Nyboder‘ en imponerende helhed. De første Nyboder blev opført i begyndelsen af 1600-tallet som boliger for de lokale faglærte arbejdere ved kobber- og messingværket. I løbet af århundrederne er de blevet udbygget adskillige gange. Tårnhuset blev bygget som direktørbolig omkring 1783 af Kobbermøllens ejer Hilmar von Lutten. Tårnhuset ligger på en lille forhøjning for enden af Nyboderne. Herfra havde direktøren et godt overblik over produktionsområdet og over Krusåen helt ned til dens munding.


Et weblink:
Kobbermølle-museets officielle hjemmeside - på dansk og tysk

Litteratur om emnet: Projekt kobber- og messingfabrik i Kruså : historisk industrikultur ved Flensborg Fjord / oversættelse: Jørgen Kühl ; illustrationer: Gisela og Bodo Daetz Stiftung ; tegninger: Büro Povl Leckband. - Busdorf : Museumsamt Schleswig-Holstein, 1997. - 37 sider : ill. Hansen, Jens-Peter Kobbermøllen ved Krusaa : arbejderboligerne ved et dansk industrianlæg gennem 400 år / Jens-Peter Hansen. - Kbh. : Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring, 1994. - 96 sider : ill. Rudloff, Susanne: Kobbermølle : kobber- og messingværketved Kruså : fra hammerværk til industrivirksomhed. - 2011. - 52 sider : ill. (nogle i farver)Årsskrift / \Museum Sønderjylland Cathrinesminde Teglværk, Cathrinesmindes Venner.