Knuthenlund


Hovedbygningen med den lave sidefløj


Elevhuset til venstre, hovedbygningen og avlsladen


Hovedbygningen

Intro

Knuthenlund Gods er omdannet til Danmarks største samlede økologiske jordbrug. Susanne Hovmand-Simonsen har videreført traditionen fra sin oldefar og fremstiller mejeri- og osteprodukter fra godsets fritgående malkefår, geder og den røde malkeko., samt kød fra sortbrogede grise.

Ejerrække (1729-1736) Adam Christopher Knuth (1736-1776) Eggert Christopher Knuth (1776-1802) Johan Henrich Knuth (1802-1818) Frederik Knuth (1818-1856) Frederik Marcus Knuth (1856-1876) Eggert Christopher Knuth (1876-1888) Adam Wilhelm Knuth (1888-1913) Eggert Christopher Knuth (1913-1938) Jens Peter Herman Hansen (1938-1977) Morten Evald Hovmand-Hansen (1977-2006) Sten Hovmand-Hansen (2006- ) Susanne Hovmand-Simonsen

Hovedbygningen er opført i 1880érne i blank mur med røde mursten og med et glaseret tegltag.

I 1729 blev der opført et stort trefløjet avlsanlæg i bindingsværk, som domineredes af en markant ladebygning. I perioden 1877-1886 tegnede arkitekt Tvede en ny lade samt et svinehus. I 1940-erne brændte avlgården og siden er den blevet om- og udbygget mange gange. I 2013 påbegyndtes opførsel af et større mølleri syd for avlgården, efter tegninger af arkitekt Merete Lind Mikkelsen, som også har stået for renoveringen af avlslængerne og hovedbygningen. Dette mølleri blev indviet i 2015. Avlsbygningerne er hovedsagligt opført i grundmur med eternittag eller i træ.

I 2007 omlagde Susanne Hovmand-Simonsen Knuthenlund til økologisk drift og skød dermed en rivende udvikling på herregården fra 1729 i gang. Med udgangspunkt i den gode landbrugsjord og traditionen på herregården for mejeridrift er Knuthenlund i dag anerkendt langt ud over Danmarks grænser for sine gede- og fåreoste. I herregårdens store lade, som sammen med hovedbygningen og det gamle mejeri blev opført i 1886 ved Knuthenborgs arkitekt F.V. Tvede, er indrettet mejeriudsalg, café og besøgscenter.

Knuthenlunds historie starter tilbage i 1729, hvor godset blev oprettet af grevskabet Knuthenborg i forbindelse med nedlæggelsen af landsbyen Bregekop. I 1913 valgte Knuthenborg imidlertid at sælge Knuthenlund til mejeristen J. P. H. Hansen, som i 1903 var blevet præmieret for sine oste og derigennem havde tjent et ansetligt beløb, der gjorde det muligt for ham at købe Knuthenlund fra Knuthenborg. I dag ejes Knuthenlund således af Susanne Hovmand – Simonsen, som er 4. generation på stedet. Susannes familie har gennem flere generationer været involveret i den lokale mejeriproduktion på Lolland-Falster. Ud over Susannes oldefar, som var mejerist og ejer af Abed Mejerigård inden han købte Knuthenlund, var også hendes tipoldefar mejerist på et mejeri på Falster. På samme måde var også farfaren Morten Evald Hovmand-Hansen involveret i den lokale mejeriproduktion, idet han først var formand for det lokale andelsmejeri i Stokkemarke og senere tog initiativ til at starte mejeriet Lolland, som lå i Maribo. Samtidig er det Susannes mand Jesper Hovmand-Simonsen, som ligeledes er mejerist, der leder både mejeriet og den øvrige fødevareproduktion.

''Sendt til publicering'' Efter aftale med Jesper har jeg prøvet at oprettte Knuthenlund.. mvh Sanne Nakskov lokalhistoriske Arkiv

''Publiceret''