Knudshoved Odde


Knudshoved Odde.


Knudshoved Odde.


Draget mellem Knudshoved Odde og Knudshoved. Foto af Matteo Pilati.

Intro

Knudshoved Odde er en 15 kilometer lang halvø beliggende nordvest for Vordingborg. Det er naturbeskyttelsesområde, og størstedelen af odden blev fredet i 1952.

Første del af halvøen hedder Knudshoved odde. Yderste del er selve Knudshoved, som forbindes med Odden af Draget, som er en smal stribe land på nogle få meter, som af og til oversvømmes.

Mod nord ligger Avnø fjord, og mod syd løber Storstrømmen og Smålandshavet sammen. Jorden hører under Rosenfeldt Gods.


Både Knudshoved Odde og Knudshoved er rig på dyreliv. Her kan ses en masse forskellige fuglearter, klokkefrøer og salamandere. Der kan også ses sæler på småøer i det lave vand i Avnø fjord.

Midt på Odden ligger Knudsskov. Det er her, Odden er bredest, cirka 1 kilometer. Knudsskov Græsningsforening har 38 stykker Gallowaykvæg til at græsse på halvøen og på den måde udføre naturpleje.


På Knudshoved Odde er der fundet flinteredskaber fra rensdyrjægere, og der er udgravet flere stenalderbopladser. Blandt andet ved Eskebjerg på Odden er der udgravet en af de største stenalderbopladser i Danmark, der kan dateres til Ahrensburgkulturen for næsten 13.000 år siden.