Knudsgade


Villa beliggende Knudsgade nr. 2, o. 1930.


Knudsgade, 2008 Fotograf: Ib Meinhardt

Intro

Gaden har sandsynligvis navn efter Knud Magnussøn, sønnesøn af kong Niels.

Efter en del stridigheder enedes slægtningene Svend (søn af kong Erik Emune), Valdemar (søn af Knud Lavard) og Knud Magnussøn, der alle mente at have ret til kongetitlen, om at dele landet mellem sig. Et forsoningsmøde i Roskilde 1157 endte imidlertid med, at Knud blev dræbt. Senere på året dræbtes Svend på Grathe Hede, og Valdemar blev enekonge som Valdemar den Store (1157-1182).

Gadenavnet er vedtaget i 1908.