Knudevej 2, Hvejsel, Knudegård

Intro

Matr.nr. 2a Ejerlav: Knude Sogn: Hvejsel Herred: Nørvang Knudegård, som i langt tilbage blev kaldt Knudhuse, var antagelig selvejergård, har svaret hoveri til Haraldskær, men har også en kort tid ligget under Engelsholm.

I 1762 kom Knudegård under Skovgård, der sammen med Mindstrup nogle år forinden var blevet lagt ind under Matrup.
En udførlig skifteforretning fra 1765 fortæller om forholdene under stavsbåndet. Fra Knud M. Hoves bog ”Hvejsel sogn”, beskrives forretningen således:
”Fæsteren Søren Christensen er død dette år og der holdes skifte. Konen, Kirsten Hansdatter …er en datter fra Mindstrup Mølle, som er bleven gift i 1735. Det ser ud til at pigen fra den fattige mølle er kommet ret godt frem økonomisk, idet registreringen af det omfattende bo viser nogenlunde velstand. Vel mangler sølvtøjet, som den gang kendetegnede de yderst få rigtig velhavende bønder, men der er store tinfade og mange tintallerkener, hollandske fade og tallerkener, flere kobberkar og kedler, samt en god forsyning af snegeklæder.
Mellem den salig mands efterladte klæder er der skindbukser og vest med sølvknapper og en callemankes brystdug med sølvkanpper, så nogen stodder har han ikke været, selv om disse ting ganske vist ikke vurderes særlig højt.”
Herefter følger en nøje udredning af gården dyrehold, sæde- og ædekorn og redskaber, og godsherren, som i datiden også var skifteforvalter, finder desuden mangler såsom manglende korn, ”Restancer på Landgilde, og kongelige Skatter, skyldig folkeløn m.m…” Efter vurderingen af boet gøres enken ansvarlig for et underskud på 83 Rd. 1 Sk.
Enken får dog lov at blive på gården, men må forpligte sig til at betale gælden til herskabet. Sønnen, som er 13 år ved faderens død, får senere gården. Herefter er det uklart hvem gården overgår til.

Det var i Jens Andersens gård den første selvstændige skoleundervisning i Knude blev givet af Matin Kristensen, den senere seminarieforstander gift med Jens Andersens datter, Karen Jensen Dalgård

Ejere/beboere:
1556-? Christen Splid til Mindstrup
1664-? kansler Peder Reedtz
? Conrad v. Brinken
?-1765 Søren Christensen, fæster
? Søn af forrige ejer
? Jens Andersen
1884-1930 Knud Jensen Dalgård

Slægtsoplysninger:

1735 Søren Christensen d. 1765, g.m. Kirsten Hansdatter (Datter fra Mindstrup mølle). Deres
børn: en søn

? Søn af Søren Christensen (f. o. 1752)

? Jens Andersen (Fra Karensminde, Knude d. 1877) g.m. ? Deres børn: Karen Jensen
Dalgård, Knud Jensen Dalgård

1884 Knud Jensen Dalgård (d. 1930) g.m. ? Deres børn: Karl Jensen Dalgård (Senere ejer af
Grønbjerggård)


Henvisning: Hove, K. M., Hvejsel Sogns Historie, 1949