Knud den Hellige


Einar Utzon-Frank, Model til Knud den Hellige


Einar Utzon-Frank, Knud den Hellige


Einar Utzon-Frank, Knud den Hellige


Einar Utzon-Frank, Knud den Hellige, 1953


Einar Utzon-Frank, Knud den Hellige, 1953

Intro

Einar Utzon-Frank. (1888 - 1955) Knud den Hellige, 1953 Kong Knud, der blev dræbt af oprørste bønder i Odense i 1086 og siden kåret til helgen står her rolig og selvsikker med sværdet nonchalant hvilende på skulderen.

Einar Utzon-Frank. (1888 - 1955)
Knud den Hellige, 1953
Bronze

Placering: Albani Torv, Klingenberg

Kong Knud fik stor betydning for Odense, mens han var regent fra 1080-1086. Ælnoths Krønike skrevet i Odense ca. år 1120 fortæller historien om kongen, der under en urolig periode i landets historie blev dræbt af oprørske bønder i Odense den 10. juli 1086 i Skt. Albani Kirke. Efter sin død blev Kong Knud kåret til helgen og fik navnet Knud den Hellige. Hans jordiske rester er opbevaret i krypten i domkirken, der også bærer hans navn: Skt. Knuds Kirke. Bronzestatuen er placeret, hvor den daværende Skt. Albani Kirke lå. Statuens sokel bærer følgende indskrift:

KNUD SATTES DETTE MINDE DEN KNUD DER HER BLEV DRÆBT DANMARKS KONGE 1080 1086 MYRDET MODTOG HAN MARTYRKRONEN KNUD DEN HELLIGE.

Statuen er skænket af Fyens Disconto Kasse i anledning af bankens 100-års jubilæum i 1946. Den blev afsløret d. 18. august 1953.


Einar Utzon-Frank. (1888-1955)

Einar Utzon-Frank startede sit uddannelsesforløb i malerlære hos kgl. hofdekorationsmalere Nielsen & Hansen, herefter gik han på teknisk skole efterfulgt af et enkelt semester på kunstakademiet og en periode på Krøyers skole i 1907-08. I 1918 blev han professor ved Kunstakademiet. Utzon-Frank blev en hovedperson i den klassicistiske strømning i mellemkrigsårenes danske skulptur. Han nærede stor beundring for Rodin og den nye franske skulptur, men arbejdede selv videre i en klassicistisk tradition med tråde tilbage til Bertel Thorvaldsen. Som bare 30-årig blev Utzon-Frank professor ved Akademiet, og kom herigennem til at præge den efterfølgende generation af kunstnere.