Knud Lausten Knudsens gård

Intro

Knud Lausten Knudsens gård var en overgang hjemsted for Forballum Frimenighed. Også læreren Kresten Kold har været huslærer her.

Knud Lausten Knudsens gård ligger på Kresten Kolds Vej 8

Knud Laustsen Knudsen (1806-66) giftede sig med egnens rigeste pige, Gyde Marie Oksen i Forballum, som var god for fem gårde og en tønde guld.

Han var en frisindet mand og havde i årene 1838-41 Kresten Kold som huslærer for sine børn og naboens Niels Andersens børn. I Forballum skabte Kresten Kold Danmarkshistorie, da han her opdagede pædagogikkens muligheder. Han opdagede at børn lærer lettere hvis man fortæller for dem i stedet for at terpe udenadslære. Om aftenen samlede Kresten Kold karlene til ugentlige sammenkomster, hvor han læste højt af Ingemanns romaner og snakkede med dem om det. Det var den spæde start til den danske folkehøjskole. Provst Koch i Døstrup var dog skeptisk og ville dog overhøre børnene i en katekismus, men det afviste Chresten Kold. Så blev han afskediget og forlod Forballum i 1841. Han rejste derpå til Tyrkiet/Izmir som missionær, men i 1847 rejste han atter hjem igen. I 1851 grundlagde han Ryslinge Højskole på fyn og flyttede senere til Dalby og Dalum. Han blev en af grundlæggerne af den danske folkehøjskole og friskole efter Grundtvigs tanker.

Knud Lausten Knudsen var også meget påvirket af N.F.S. Grundtvig og støttede Rødding Højskole og den lokale landboforening. Efter 1850 var han landstingsmand og repræsentant for de kongerigske enklaver. I 1852 købte han Trøjborg, som han lod nedrive. Selv boede han på Visby Hedegaard.

I 1878 åbnedes der en kirkesal for frimenigheden i Mjolden og Forballum i gården i Forballum. Her var der plads til 50 personer, og der kom nye familier til fra Randerup sogn. Indimellem kom der missionerer fra brødremenigheden i Christiansfeld og egnen bevarede i mange år kontakten til Christiansfeld og sendte deres børn i skole der. Kirkesalen i Knud Lausten Knudsens gård var i brug indtil 1922.

I 1878 blev der opsat en mindeplade på gården til minde om Kresten Kold, der var huslærer i Forballum i årene 1838-41.

Forfatter: Henrik J. Møller

Litteratur:
H. E. Sørensen: Skærbæk kommune i gamle billeder. Fastlandssognene, Skærbæk 1997.
Bodil Bjerre: Skærbæk Frimenighed. Fra Skærbækegnens Fortid nr. 11, 1997
H. Hofmand Nielsen: Mindesten og mindetavler i Skærbæk Kommune. Fra Skærbækegnens Fortid nr. 12, 1998