Knubholm


På luftfoto kan man stadigvæk se resterne af Knubholms volde.

Intro

Borgen var i en periode i Valdemar Atterdags eje og bestod både af borgbanke og forborg med flere bygninger. I dag er voldstedet næsten udjævnet og ses bedst på luftfotos.

Knubholm

Ganske tæt ved Varde Ås hovedløb, ikke langt fra Karlsgåde Sø, ligger det næsten udjævnede voldsted Knubholm. I middelalderen kaldtes voldstedet ikke Knubholm, men Karlsgård. Valdemar Atterdag erhvervede ifølge skriftlige kilder borgen i 1373, og den nævnes igen i 1406, men her er borgen ikke længere i funktion. Gården, som borgen tilhørte, beskrives til gengæld med både vandmølle og laksegård.

Voldstedet bestod af en borgbanke og en forborg med flere bygninger, omgivet af en voldgrav, der er dannet ved at gennemskære åens løb og derved skabe en holm eller borgbanke.
Voldstedet er ikke veldateret, men er sandsynligvis opført i 1300-årene. Voldstedet er i dag bedst synligt på luftfotos.